פסח כשר ושמח!
הצטרפו אלינו לליל הסדר בבית חב"ד טאקאימה
 
יום רביעי בערב 8 באפריל - יום חמישי 16 באפריל, 2020
 
 
ליל הסדר בבית חב"ד
 
הצטרפו אלינו לליל הסדר בבית חב"ד טאקאימה!
 
יום רביעי 8 באפריל - יום חמישי 9 באפריל 2020
 
סדר ראשון - יום רביעי 8 לאפריל בשעה 17:45
סדר שני - יום חמישי 9 לאפריל בשעה 19:15
 
נא להרשם מראש על מנת שנוכל להערך בהתאם!!
 
 

 

  להרשמה לליל הסדר 

 

  להרשמה לסעודות חג נוספות  
זמני התפילות
 

יום רביעי // April 8

17:15 מנחה ערב חג

17:30 ערבית ליל החג

יום חמישי // April 9

10:00 שחרית

אחרי התפילה קידוש וסעודת חג

תפילת מנחה מיד לאחר הסעודה

19:00 ערבית ליל חג שני

19:15 ליל סדר שני 

יום שישי // April 10

10:00 שחרית

אחרי התפילה קידוש וסעודת חג

תפילת מנחה מיד לאחר הסעודה

18:03 הדלקת נרות ערב שבת

19:00 ערבית ליל שבת

ארוחת שבת מיד לאחר התפילה 

יום שבת // April 11

10:00 שחרית

אחרי התפילה קידוש וסעודת חג

תפילת מנחה מיד לאחר הסעודה

19:01 ערבית והבדלה

 
 
מכור את החמץ שלך
 

מכיוון שאסור להשאיר ברשותנו חמץ בפסח, עלינו למכור כל חמץ שיש ברשותנו לגוי.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליחך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

השתמש בטופס המקוון כדי לתת לרב אפשרות למכור לך את החמץ.